Hvad går det ud på?

Lærere/klasser kan kontakte biblioteket og få sammensat emnekasser med fokus på de emner og temaer klasserne arbejde med. Klassen kan gøre det samlet eller læreren kan stå for det. Kasserne sammensættes så i fællesskab af bibliotekaren og læreren/klassen. Tilbuddet er til alle klassetrin.

Formål:
At eleverne og lærere lærer at bruge biblioteket og får en fornemmelse af, hvad biblioteket tilbyder.

Emnedage, Bevægelse og Drama, Dansk, Engelsk, Grønlandsk, Håndværk og design, Idræt og udeliv, Kunst og Arkitektur, , Musik og sang, Naturfag, Personlig udvikling, Religion og Filosofi, Samfundsfag, Specialklasser
Grønlands Nationalbibliotek
+299 348944
1 time
Grønlandsk, Engelsk, Dansk
Yngstetrin, Mellemtrin, Ældstetrin
Aktivitetsforløb
Omvisning
Workshop